شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ * الله لا اله الا هو تو گروه پارسي ياريها قرار همه حال خوب داشته باشن. شروع هر کاري اگه با ياد و نام خدا باشه موندگار مي شه. قراره ناب ترين ايده ها خرج بچه هاي پارسي بشه. اولين ايده کتاب خداست. قراره روزي يه صفحه قرآن بخونيم به نيت اموات مون و اموات پارسي وقتي چهارده نفر شرکت کن داستان اول شروع مي شه. *
يک فنجان آرامش☕
ديروز 8:36 عصر
[64%]
[29%]
[7%]
14 رای دهنده
ساعت دماسنج
گروه پارسي ياريها
92 امتیاز
1 برگزیده
289 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top